Wat is de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)?
De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) is vanaf 1 januari 2016 van start gegaan. Het doel van de Wkkgz is om de rechtspositie van een cliënt te verbeteren. Klachten over een zorgverlener moeten beter én sneller aangepakt worden, vindt de overheid. Bovendien moet de nieuwe wet de drempel verlagen voor een patiënt om een klacht in te dienen over een zorgaanbieder. Belangrijke punten die in de Wkkgz staan:

  • De patiënt heeft recht op informatie over de prestaties van zorgaanbieders
  • Medische missers moeten verplicht gemeld worden aan de patiënt
  • Zorgaanbieders zijn verplicht om referenties te checken van nieuwe zorgverleners die bij hen komen te werken.

Een zorgaanbieder is vanuit de Wkkgz verplicht om :